İLETİŞİM S. FİNAL ÖZETLERİ - KENAN GÜÇ

İLETİŞİM S. FİNAL ÖZETLERİ - KENAN GÜÇ

Okunmamış mesajgönderen kenan35 » Çrş Oca 16, 2013 9:17 am

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ FİNAL

ÜNİTE 5

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ: Mücadeleci modern demokrasilerin yerleşmesini sağladı. Batı avrupada 16. yüzyıldan itibaren geleşin yayıncılık sektörü basın özgürlüğü mücadelesinin bilinen ilk tarafıdır. 15 ve 16. yüzyıl boyunca batıda yeni kurulan basım evleri sayesinde halkın okur yazırlık oranı artmıştır.
17.yy da avrupada ilk gerçekleşen gazete yayınları başladı.

bugünkü anlamda ilk gazete- 1609 da strasbourg da haftalık olarak almanca yayınlanan avisa relation oder zeitugn dur.

JOHN MİLTON :
Batı avurapada 17. yy da güçlenen liberazilm akımının basın özrgürlüğü alanında ilk temsilcisi john MİLTON dur. Miltonun eseri, areopagitica dır. Adını mitolojiden atinanın ares tepesinde kurulan ve orestos in annesini öldürme suçunu atfeden mahkemeden alan kibabı Areopagitada, bir toplumu oluşturan kişilerin düşündüklerini dile getime yazma ve bunları diğerlerine iletme hakkını gerçekleştirilmesindeki öncü görüşleri dile getirdi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YARARLARI (MİLTON):
1- kötü ve yanlış fikirlerin yok edilmesi, gerçeklerin serbest yayınlanması
2- iyi fikirle kötü fikrin ayrımında rol oynar
3- basılmış eserleri sansür edilmesinde rol oynar
4- okunan eserleri iyi ve kötü kısımları insanların ayırmasını sağlar

17.yy da basın özgürlüğü savunanlardan bir de john Locke dir. Locke , 1694 de parlemontoda basın üzerindeki devlet sansürünün neden kaldırılması gerektiğini açıklamıştır
günlük gazeteler 18. yy da yayınlanmaya başladı. ABD baskısı bu yy da kuruldu. Muhalif gazetecilik algısı ortaya çıktı. Gazeteler reklem ve ilanlar verilmeye başlandı. Basın 18. yy sonundan itibaren kendini kamu yararının bekçisi olmak üzere kurulmuştur. (habermas) göz, gözcü, nöbetçi şahit gibi gazeteler yayın hayatına girdi.
kamusallığın yapısal dönüşü- habermas
kamusal alan- meral özbek
19, yy da basın liberal demokrasilerin temsili olarak 4. güç oldğunu ilan etmiştir.
Özgürlük üzerine- Mill 1859
19. yy sonunda gatecilerin ilk meslek örgütleri görülmeye başladı

PETERSON: basına getirilen ilk kapsamlı eleştiri kitabını yazdı 1859

PETERSON UN BASIN ELEŞTİRİLERİ :
1- basının iktidarını kendi amaçları için kullandığı
2- büyük şirketlerin hizmetinde olduğu
3- sosyal değişmenin olduğu,
4- sansasyonel haberlerin yer aldığı
5- kamu ahlakını tehlikeye attığı
6- insanların özel hayatına saldırdığı
7- belirli bir sosyo ekonomik sınıfın kontrolünde olduğu,

İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ: basın özgürlüğü yerine ilitişim özgürlüğü kullanımı 21. yy da gündeme geldi.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ:
insan hakları evrensel bildirgesi 1948 de kabul edildi. İnsan hakları evrensel bildirgesinde 19. maddede iletişim özgürlüğü, herkesin Hiçbir sınır tanımadan kendi istediği şekilde enfarmasyondan yararlanma düşünme ve edinme ve yazma bakımından fikir ve ifade özgürlüğü vardır şeklinde açıklamıştır.

1970 lerde iletişim özgürlüğü yaygın şekilde kullanılmaya başladı
gazete dergi kitap radyo tv sinema toplum yaranına girişi 20.yy ortalarıdır
osmanlı döneminin basın alanına ilişkin ilk kapsamlı yasal düzenlemesi 1864 matbuat nizamnamesidir.
MATBUAT NİZAMNAMESİNDE CEZAYA TABİ HÜKÜMLER:
1- ruhsatsız gazete çıkarmak
2- gazetinin imzalı sayısını devlet dairesine göndermek
3- hükümetten gelen resmi yazıları yayımlamak
4- adaba aykırı yazılar yazmak
5- dest hükümdarlara dokunacak söz yazılması

ALİ KARARNAME :1867 , matbuat nizamnamesinin hükümlerinin yok sayar ve hükümete basınla ilgili idari tedbirler alabilme yetkisini tanır. Ali kararnamelerin ik uygulamaları muhbir ve vatan dır.

2.ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE: hükümetin gazeteleri denetlemesi, grev, suikast, kargaşalık hürriyet vatan bosna , hersek, makedonya, kargaşalık, hürriyet vatan gibi kelimelerin kullanılması yasaklanmıştır.
basın özgürlüğü bireylerin doğal hakları ile temelllendirilen- LOCKE dir

19.YY DAKİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİNİN KAZANIMLARI:
1-medeni haklar, siyasal demokrasi mücadelesini hız kazandı
2- radikal gazetecilik hızlandı
3- yoksul grular için kolektif okuma gurupları teşvik edildi
4- yurttaşların bilgi edinmesinde aracı oldu.
basın özgürlüğü yerine iletişim özgürlüğü kavramı kullanımı- 1970 lerden sonra yaygınlık kazandı
1979 unesconun MC BRİDE RAPORUNDA İLETİŞİM HAKKINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR :
1- toplanmak hakkı, tartışma hakkı, katılma hakkı ortaklık hakkı
2- iletişim sürecine katılma ve ulaşma hakkı
3- özel yaşamın korunması hakkı
4- kültür edinme hakkı seçme hakkı

ÜNİTE 6

ENFERMASYON : işlenmemiş olgular, rakamlar ve materyeler gibi verilerin yararlı anlam ve orgazine edilmiş biçimleridir.
BİLGİ : enfermasyonun amaçlarına en uygun şekilde kullanılabileceğidir.

YENİ MEDYA DÜZENİ
Brzozinski- teknolojik çağ Masuda- enfarmasyon toplumu
Bell- sanayi sonrası toplum Castells- netvork toplumu
MCLuhan- küresel köy

yeni medya kavramı multimedya kavramı yerine kullanıldı
MULTİMEDYA: veri, metin görüntü ve ses gibi farlı iletişim biçimlerini tek bir şebeke içinde bütünleştiren platformlarıdır.
-yeni medya 1980 lerde özellikle bilgisayar sektöründe kaydedilen gelişmelerin iletişim alanına uyarlanmasıyla biçimlendi.

SİMÜLASYON KAVRAMI : Baudrillard. Bilişim teknolojilerinin hiper gerçekliğe dönüştürüldüğünü savunur.
SAYISAL (DİJİTAL) TEKNOLOJİ: veri ses, müzik, metin , fotoğraf ve görüntü gibi her çeşit enfermasyonnun mikro işletmeciler sayesinde bit olarak adlandırılan 0 ve 1 biçimine dönüştürülmesidir
INNIS: araç iletidir der
MARX: kol değirmeni , buhar değirmeni kavramlarını kullandı
MCLUHAN: sıcak ve soğuk iletişim araçları

YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ :
1- çok ortamlılık (internet)
2- paket anahtarlama- internet üzerinde veri taşımadır
3- hiper metin – wwww
4- eş zamanlılık
5- karşılıklı etkileşimcilik
6- kitlesizleştirme

KİTLESİZLEŞTİRME: yeni medya düzeninin kişiler arası yüz yüze bağlantı olanığı sayesinde araç üzerinden bireyin kontrolün sağlanması olarak tanımlar

NEGROPONTE: yeni medya dijital nehre dönüşecektir. Cam elyas tarafından bahseder

SANAL CEMAAT: uzayda ortaya çıkan postmodern kabul eder

RHEİNGOLD: internetin yeni kamusal alanı oluşturduğunu söyler

DAHLGREN:siyasal kamusal alanın 4 boyut sergilediğini belirtir. 1- medya kurumları 2- medya temsili 3- sosyal yapı 4- sosyo kültürel etkileşim

2011 yılında internet kullacısı sayısı – 2 milyar 100 milyon
en çok internet kullanıcısı sayısı- Asya kıtasında , en büyük artış afrika kıtasındadır.
Avrupa kıtasında ALMANYA en çok internet kullanıcısına sahiptir

MASUDA : enfermasyon toplumlarında demokrasinin farklı bir nitelik alacağını ve enformasyon demokrasinin ortaya çıkacağını söyler.

Bachrach ve Botwiniek- katılımcı demokrasi

MASHAL yurttaşlığı 3 e ayırır: 1- sivil öğe, bireysel özgürlük için gerekli olan ifade düşünce ve inanç özgürlüğü gibi haklar 2- siyasi öğe 3- sosyal öğe

MEKANSAL MAHREMİYET : bireyleri saran fiziksel alanın korunmasını içerir
BİREYSEL MAHREMİYET : bireylerin haksız ve zarar verici mücadelelere karşı korunmasıdır.
ENFERMASYON MAHREMİYETİ : özel nitelikteki verilerin toplanması saklanması işlenmesi ve dağıtımının ne şekilde yapılacağıdır.

MAHREMİYET : Uluslar arası insan hakları hukukunda korunması gereken temel hal olarak görülmüştür.

Uluslar arası insan hakları sözleşmesinin 17. maddesinde hiç kimsenin mahremiyeti mücadelelere konu olamaz
mahremiyet ihlallerini engellemesini hedefleyen yasalar ilk olarak 1973 de isveçte , 1974 de ABD de, 1978 de Kanada, Danimarka, fransa , batı almanyada 1984 de ingiltere de kabul edilmiştir.
2004 de türkiyede- bilgi edinme hakkı
ABD de 1966 da enfermasyon özgürlüğü yasası
yaşadığımız çağı castells- netvork toplumu diye bahseder
hiper gerçeklik- baudrillard, üst gerçeklik
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ : uydu yayancılığı, teletex, mikro işlemciler, sayısal sistemler

KOL DEĞİRMENİ ;: size derebeyi toplumunu betimleyecektir. Buhar değirmeni ise endüstri kapitalizmi diyen marx dır

iletişimi kültürel olmaktdan ziyade teknolojik bağlam içinde ele alan Mcluhan dır

MASUDAYA GÖRE ENFERMASYON DEMOKRASİNİN ÖZELLİKLERİ
1- Kullanım hakkı 2- özel yaşamın gizliliğiin korunması 3- her vatandaşın küresel enfermasyon alt yapısının yönetime katılım hakkı

BENTHAM: 18. yy da modern ve seküler toplumlardaki iktidar ilişkilerinin sosyo ekonomik ve politik analizini ponoptikon meteforuyla yapan düşünür bentham dır

MARSHALL: yurttaşlığı sivil öğe, siyasi öğe ve sosyal öğe diye 3 e ayırır.

YENİ MEDYA DÜZENİ HANGİ SÜREÇLERDİR :
1- Modernetiden postmodernliğe geçiş 2- küreselleşme 3- merkezi jeopolitik ulusal sistemin dağılması 4- endüstriyel toplumdan enfarmosyon toplumuna geçiş

MULTİMEDYA: veri, metin görüntü ses farklı biçimlerini tek bir şebe içinde bütünleştiren platforma multi medya denir

ÜNİTE 7
sözlü kültürde insan zihninin soyutlama düzeyi okur yazar kültürün inanına göre daha düşüktür. Çünkü sözel toplumda insan somut deniyimler arasında mesafe koymakta zorlanır.

EDEBİ OKUR YAZARLIĞIN İNSANA KATTIKLARI:
1- yabancılaşma 2- karmaşıklığın farkına varma 3- düşünümsellik 4- izleyici girdişi

DOLAYIMLANMA : insanın kendi fiziksil ve zihinsel bütünlüklü varlığı içinde yaşadığı yakın ve uzak maddi çevre arasındaki bir aracılık harekedir. Dolayımlama sayesinde insanın yeryüzüne dair anlam üretim kesintisiz sürür

GÖRSELLİK : görmenin ve gördüğümüzü anlamanın koşuludur

GÖRSEL KÜLTÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1- bütün kültürel öğelere gönderme yapar
2- resim fotograf film tv gazetecilik başlıca görsel kültür biçimleridir
3- kavramlardan çok imgelerde temellenir
4- görsel olan her şey toplumsal olarak inşa edilmiştir

KARTEZYEN ÖZNE: gözün en üstün duyu organı olarak üstünlüğü ve görülenin hakikat sayılması düşünceleri kartezyen özne anlayışının bir sonucu olarak aydınlanma döneminden itibaren güçlendi.

İMGE: terim olarak latince görüyorum anlamına gelen imago sözcüğünden gelir
HİPERGERÇEKLİK: gerçekliğin şifrelenmesinin gerçekliğin kendisiymişcesine belirlendiği ama aslında taklidi taklit eden bir durumdur

GÖRSEL KÜLTÜR KAVRAMLARI : imge, görünürlük, anlam , yanılsama
İMGELER: sözcük, fotoğraf, trafik işareti, cep telefonu vb.
İMGE NEDİR:
1- bulunmayan şeyleri zihinsel canlandıran görsel enfarmasyondur
2- kodları ve anlamları sabit olmayan kültüre ve zamana göre değişen uzlaşımsal birimdir
3- kodlanmış görsel birimdir
4- gerçekliği üretem simgesel yanıdır

sözel kültürde insan deneyimi nasıldır: somuttur , nesnellişterilmesi zordur
GÖRSEL OKUR YAZARLIĞIN AMAÇLARI :
1- insanlara imgelerin anlamını kavrama becerisi sağlamak
2- başkalarıyla iyi niyetli bir iletişim kurmasını sağlamak
3- çocuklara ve gençlere görsel medyada yapılan manipülasyonları anlama olanığı sağlamak
4- insanın estetik değerlendirme ve algılama beceresini geliştirmek

HİPERMETİN: resimleri, metni ve sesleri birbirine bağlayan bir sistemdir
-yazılı kültürde insan belliği nasıl işlemez: kendi belleğini kullanma kapasitesi azalır

SÖZLÜ KÜLTÜRDE TOPLULUK DİNAMİĞİ ETKİLERİ:
1- kararlarını ve davranışlarını sınıflandırır
2- topluluk eğilimlerinin tersine düşünce ve davranışlarında yaptırıma mazur kalır
3- bireyi yalnızlaştırabilir
4- eleştirel ve başkaca düşünmeyi destekler

Bilgi, internette ve sosyal medya ağlarında yazar ile alıcı arasındaki ayrımın silikleştiği ortaklaşa bir biçimde üretilir.
- edebi okur yazarlık sosyallik in insana katmaz
ÜNİTE 8

DİJİTAL UÇURUM: aynı toplumda yaşayan biriyler ya da farklı bölgelerdeki toplumlar arasındaki sosyo ekonomik etnik kültürel toplumsal cinsiyede dayalı farkıllıklara bağlı olarak ortaya çıkan ve yeni iletişim teknolojileri ne ulaşımı etkileyen dengesizliklere denir. yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ulaşımda ve bu teknolojilerin etkili kullanımında ortaya çıkan farklılıklar ve uçurumlardır. Varsıllar-yoksullar, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülke, beyazlar, siyahlar vb..

MCLUHAN: insanın iletişim teknolojileriyle kurduğu ilişkiye radikal görüşleri savunur. Araç mesajın kendisidir der. Medyayı anlamak isimli kitabı vardır

POSTMAN : Tv öldüren eğlence eseri var. bu eserinde tv nin bireylerin ve toplumların yaşamında olumsuz ve kalıcı izler bıraktığını ileri sürer

SOSYAL SERMAYE : Boudrullirdaın sosyal sermaye kavramı, mevcut ya da potansiyel bir takım kaynakların ve olanakların karşılıklı olarak birbirlerini tanıyan yakın ilişki halinde olan kişiler arasındaki kurumsallaşmış dayanıklı ağlara bağlı olarak kümelenmesidir

MOROZOV; net yanılsaması kitabı var
telefonun icadı- 1786
GSM- global sistem , for mobile kavramı yerine kullanılır. GSM, Groupe special mabilenin kısaltılmasıdır. Gsm avrupa telekomünikasyon standatları enstütüsü tarafından analog telefonlardan dijital teleon teknolojisine geçişte standatlaşmayı sağlamak amacıyla üretilen ortak ölçütlere dayalı bir sistemdir.

GSM küresel olarak varlığını sürdüren 3 temel kablosuz iletişim sisteminden biridir 1- TDMA 2- CDMA 3- GSM

1990- gsm Alt yapısına bağlı olarak ilk kez mobil telefon teknolojisi kulanılmaya başladı
2000- de mobil telefonnun yayım hızı internetin 2 katına çıktı

MOBİL TELEFONUN FAYDALARI :
1- insanın ifade etme biçimlerini çeşitlendirir zenginleştirir
2- geleneksel zaman ve uzam algısını rakidal olarak dönüştürür

APPAUATGEİST: kart ve aukhusa ait kavramdır. Yeri ve evrensel ruh

FLEW: yeni medya adlı çalışması var. flew internetin politik anlamda da son derece işlevsel olduğunun esnek ve akışkan oldğunu vurgular

GENİŞ BANT : diğer telekomünisakyon araçlarına ve sinyal türlerine göre frekansların daha geniş bir bant üzerinden taşındığının bu nedenle ayrı sürede daha fazla bilginin enfermasyonunun işletilebilmesine olanak tanıyan sistemlerdir

1950- Yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde etkili olan miktro elektronik alanında yaşanan teknolojik yenilikler 1950 li yıllarda ortaya çıktı

TEKNOLOJİK BELİRLENİMCİLİK ;: bireysel toplumsal ve kültürel değişimde teknolojinin öncü ve belirleyici rolü olduğunu ileri süren yaklaşımdır

teknolojik belirlenimci görüşün karşısında yer alan yaklaşım teknolojinin toplumsal şekillenmesidir
POSTMAN : 20. yylın en etkili iletişim aracı Tv nin yıkılcı niteliklere sahip olduğunu demokratikleşme süreçlerini bozulmaya uğrattığını ileri sürer

WİLLİAMS: teknolojinin içinde üretildiği kullanıldığı ve tüketildiği toplumsal kültürel ve politik bağlam içinde irdelenmesi gerektiğini vurgulayan ve tv ye dair kültürel çözümlemeleriyle tanınan kuramcıdır.

APPAROTGEİS: mobil telefonların bu teknolojiyi kullanan farklı bireyler ve toplumlar arasında uzamdan bağımsız ortak bir zaman algısına dayalı veri ve evrensel bir ortak anlayışın gelişmesine öncülük ettiğini ileri süren araç temelli yaklaşımdır.

CASTELLS: ağ toplumu teknolojilere uzak kalan ve küresel toplumdan dışlanan toplulukların teknolojik 4. dünyanın oluşmasına neden olduğunu ileri sürer

asya ülkeleri – mobil telefon aboneliğinde diler
mobil teknoloji sayesinde küresel bir gençlik kültürü yükseliyor

CASTELLS E GÖRE mobil iletişim teknolojilerine erişim ve ülkeler ve topulmalar arasında çıkan farklılıkların nedenleri :
1- endüstriyel etkenler
2- ekonomik etkenler
3- sosyo kültürel etkenler
4- hükümet politikaları
kenan35
 
Mesajlar: 34
Kayıt: Sal Kas 24, 2009 11:05 am

Re: İLETİŞİM S. FİNAL ÖZETLERİ - KENAN GÜÇ

Okunmamış mesajgönderen jalem » Çrş Oca 16, 2013 4:05 pm

Çok teşekkür ederiz,emeğinize sağlık,Allah razı olsun.
jalem
 
Mesajlar: 3
Kayıt: Çrş Kas 02, 2011 9:56 am
okulunuz: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
bölümünüz: SOSYOLOJİ
sınıf: 4.sınıf

Re: İLETİŞİM S. FİNAL ÖZETLERİ - KENAN GÜÇ

Okunmamış mesajgönderen mallena » Prş Oca 17, 2013 11:45 am

Çok teşekkürler, türkiyede sosyoloji 4. sınıf dersinin özeti varsa onu da atar mısınız,
BÜŞRA HANIM SİZE de TEŞEKKÜRLER SAYENİZDE 65 ALDIM
mallena
 
Mesajlar: 1
Kayıt: Cum Tem 30, 2010 6:31 am

Re: İLETİŞİM S. FİNAL ÖZETLERİ - KENAN GÜÇ

Okunmamış mesajgönderen tuvana » Prş Oca 17, 2013 11:54 am

Rica ederim arkadaşlar amacımız faydalı olabilmek ve görüyorum ki olabilmişiz ne mutlu bize :) İnşaallah finalde de iyi notlar alırız. Herkese sevgiler başarılar...
tuvana
 
Mesajlar: 9
Kayıt: Pzt Oca 09, 2012 9:54 am
okulunuz: Eskişehir Anadolu Üniversitesi
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 3.sınıf


Dön İletişim Sosyolojisi (7.Dönem)

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir