SOSYOLOJİ TARİHİ ARA DENEME SINAVI-II (Murat Yayınları)

Forum kuralları
-Aşağılayıcı, müstehcen, kaba, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici,TAHRİK edici, ya da kanunlarla çelişecek içerikler yasaktır.
-Forumda kişisel ya da grup münakaşalarına izin verilmemektedir.
-Forumda BÜYÜK HARFLE yazmak yasaktır.
- forum kurallarımızın tamamını okumadan forumlarımıza katılım yapmayınız.

SOSYOLOJİ TARİHİ ARA DENEME SINAVI-II (Murat Yayınları)

Okunmamış mesajgönderen exe » Çrş Şub 23, 2011 12:12 pm

SOSYOLOJİ TARİHİ ARA DENEME SINAVI-II (Murat Yayınları)

1. Aydınlanma çağı aşağıdaki hangi tarihler arasında yer alır?
A) Hellenistik dönemde
B) 14. yüzyılın sonlarından 15. yüzyılın başları
C) 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ilk çeyreği
D) 17. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ilk çeyreği
E) 18. yüzyılın ilk çeyreğinden son çeyreğine kadar

2. Montesquieu'nun iklim, coğrafya, nüfus ve dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini incelediği eserinin adı aşağıdakilerden hangissidir?
A) Mukaddime
B) Kanunların Ruhu
C) Toplum sözleşmesi
D) Yeni Bilimin ilkeleri
E) Ahlak bilimleri

3. İnsan düşüncesinin ve toplumların üç hal yasasına uygun aşamalardan geçerek geliştiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Simon
B) İbni Haldun
C) Marx
D) Comte
E) Spencer

4. Toplumsal olguların metafizik ya da ruhsal dünyadaki değil, doğal dünyadaki neden sonuç ilişkileriyle tamamen açıklanabileceği düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Natüralizm
B) Empirizm
C) Rasyonalizm
D) Realizm
E) İdealizm

5. Simon askerler, soylular, hukukçular ve rant geliri sahibi olanları aşağıdaki hangi sınıf içinde görür?
A) Üretici
B) Tüketici
C) Aylaklar
D) Üst sınıf
E) Organik sınıf

6. Olguların nedeninin kişiselleştirilmiş tanrılar değil, doğa gibi soyut güçler olduğuna inanılan aşamaya Comte aşağıdaki hangi adı vermiştir?
A) Statik
B) Dinamik
C) Teolojik
D) Metafizik
E) Pozitif

7. Spencer toplumsal kurumları sınıflandırırken aşağıdakilerden hangisini destekleyici kurum olarak görür?
A) Aile
B) Din
C) Siyaset
D) Ekonomi
E) Hukuk

8. Aşağıdakilerden hangi düşünür Pozitivist organizmacılık yaklaşımının temsilcisidir?
A) Comte
B) Spencer
C) LePlay
D) Durkheim
E) Marx

9. Marx'ın en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal işbölümü
B) Yeni Bilimin ilkeleri
C) Kanunların Ruhu
D) Kapital
E) Toplum Sözleşmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi Marx'ın görüşleri içinde yer olmaz?
A) İnsan toplumsal yaşamın devamı için emeğiyle çalışmak ve üretmek zorundadır.
B) Sınıflararası çelişkiler bir toplumun evrimini, gelişimini ve değişimini durdurur.
C) İnsan hem bireysel hem toplumsal olarak kendi kendisiyle çatışma içindedir.
D) Bir toplumun altyapısı üretim güçleri ve üretim ilişkilerinden oluşur.
E) Üretim araçlarının özel mülkiyeti toplumdaki sınıfları belirler.

11. Aşağıdakilerden hangisi Marx'a göre ilkel komünal toplum biçiminin özelliklerinden biridir?
A) İşçiler ve köleler devlete bağımlıdır
B) Efendi ve köleler olmak üzere iki sınıf vardır
C) Özel mülkiyet ve sınıf yoktur
D) Burjuva ve işçi sınıfı vardır
E) Efendilerin yerini toprak sahipleri almıştır

12. Marx'a göre özel meta üretim sistemi olarak kapitalizmin özünü aşağıdaki hangi kavram oluşturur?
A) Artıdeğer
B) Arztalep
C) Piyasa
D) Emek
E) Üretim

13. Marx'a göre kapitalist toplumdaki iki temel sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) EfendiKöle
B) Toprak sahibiSerf
C) DevletHalk
D) AskerHalk
E) BurjuvaziProleterya

14. Durkheim'e göre aşağıdakilerden hangisi toplumun morfolojik olgularından biridir?
A) Ahlak
B) Yerleşim düzeni
C) Devlet
D) Kolektif bilinç
E) Kolektif eğilimler

15. Bir toplumsal olgunun nedeni ancak başka bir toplumsal olgudur diyerek, olguları açıklarken nedensel ve işlevsel olmak üzere iki farklı yöntem kullanan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marx
B) Comte
C) Spencer
D) Durkheim
E) LePlay

16. Durkheim'a göre organik dayanışmalı toplumlarda aşağıdaki hangi hukuk uygulanmaktadır?
A) Doğal hukuk
B) Pozitif hukuk
C) Cezalandırıcı hukuk
D) Kollektif hukuk
E) Onarıcı, iade edici hukuk

17. VVeber'e göre ağlayan çocuğuna dayanamayıp tokat atan annenin davranışı aşağıdaki hangi toplumsal eylem tipine girer?
A) GelenekselDuygusal
B) Duygusal
C) AkılcıDuygusal
D) DeğerselAkılcı
E) AmaçsalAkılcı

18. Protestan ahlakının kapitalizmin oluşumu üzerindeki etkilerini inceleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marx
B) Durkheim
C) Simmel
D) Weber
E) Tönnies

19. Weber'e göre kapitalizmin kendine özgü özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulurt maz?
A) Özel mülkiyetin gelişmesi
B) Rasyonel teknoloji kullanımının yoğunlaşması
C) Ekonomik yaşamın ticarileşmesi
D) Geleneksel değerleri yücelten bir sistem olması
E) Calvinizmin sistemin gelişmesinde etkili olması

20. Weber'e göre meşruluğu akılcı ilkelere göre oluşturulmuş kanunlara dayanan otorite tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geleneksel
B) Karizmatik
C) Yasalussal
D) Tarihsel
E) Tanrısal

21. Aşağıdakilerden hangisi tabakıılaşma teorisinde "sınıfstatüparti" oluşumlarını dikkate nlarak çok boyutlu bir tabakaInşma yapısından sözetmiştir?
A) Comte
B) Spencer
C) Marx
D) Tönnies
E ) VVeber

22. Weber'in içinde yetiştiği düşünce geleneği aşağıdakiler den hangisidir?
A) Alman
B) İngiliz
C) Amerikan
D) Fransız
E) Rus

23. Pareto ekonomik ve siyasal teorilerine aşağıdaki kavramlardan hangilerini uygulamıştır?
A) MekanikOrganik
B) CemaatCemiyet
C) StatikDinamik
D) SistemDenge
E) Formİçerik

24. Marksizmin tarihsel gelişiminde sözkonusu olan iki temel dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) GelenekselBatı
B) GelenekselDoğu
C) GelenekselModern
D) SovyetÇin
E) Batı AvrupaLatin Amerika

25. Aşağıdakilerden hangisi Geleneksel ya da Klasik Marksist gelenek içinde yer alan düşünürlerden biri değildir?
A) Lenin
B) Buharın
C) Troçki
D) Luxemburg
E) Lukacs

26. Lukacs, Weber'in aşağıdaki hangi kavramını alarak Marksizmle birleştirmeye çalışmıştır?
A) İdeoloji
B) Bürokrasi
C) Rasyonelleşme
D) İdeal tip
E) Tarihi analiz

27. Aşağıdakilerden hangisi Lukacs'ın görüşleri arasında yer almaz?
A) Marksizmde hakim olan evrimci pozitivizmi eleştirir
B) Geleneksel Marksizmin en önemli savunuşudur
C) Lukacs'a göre olgular bütünle ilişki içinde anlamlıdır
D) Lukacs işçi sınıfını tarihin hem öznesi hem nesnesi olarak görür
E) İşçi sınıfı ontolojik olarak bir ayrıcalığa sahiptir

28. Aşağıdakilerden hangisi Gramsci ile ilgili olarak yanlıştır?
A) Batı Marksizmi içinde yer alır
B) Ortodoks marksizmi eleştirir
C) Altyapı üstyapı ilişkilerinde ekonomik yapıyı ön plana çıkaran görüşleri eleştirir
D) Sivil toplumun önemsiz olduğunu vurgular
E) Aydınların toplumdaki işlevleri üzerinde durur

29. Geliştirdiği "hegemonya" kavramı ile Marksizme katkı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gramsci
B) Lukacs
C) Marx
D) Simmel
E) Korsch

30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Gramsci'nin aydınların rolüne ilişkin görüşleri arasında yer almaz?
A) Aydınları bilgi üretimi ve çalışma işlevleri açısından tanımlamıştır
B) "Aydın" kavramını "örgütleyici işlevi olan" anlamında kullanmıştır
C) Aydınları organik ve geleneksel aydınlar olarak ikiye ayırır
D) Aydınları işlevleri ve hiyerarşik yapı bakımından yaratıcı, organize edici ve idari aydınlar biçiminde sınıflandırmıştır
E) Hiyerarşik yapının en üstünde yer alan aydınlar, idari aydınlardır

YANIT ANAHTARI
1 E 11 C 21 E
2 B 12 A 22 A
3 D 13 E 23 D
4 A 14 B 24 A
5 C 15 D 25 E
6 D 16 E 26 C
7 A 17 B 27 B
8 B 18 D 28 D
9 D 19 D 29 A
10 B 20 C 30 E
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Dön Sosyoloji Tarihi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir