Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen exe » Pzt Şub 01, 2010 10:30 am

aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen AyçaMutlucan » Pzt Şub 01, 2010 11:45 am

Çok teşekkürler canım. Bunun ilk iki ünitesini bitirdim bu hafta :)
AyçaMutlucan
 

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen sosyologia » Prş Şub 04, 2010 12:55 pm

2003 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ara sınav soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilim araştırma raporlarının giriş bölümünde ver almaz?
A)Araştırma modeli
B)Hipotezler
C)Önem
D)Kaynak taraması
E)Problem

2. Aşağıdakilerden hangisi niceliksel araştırma modellerinden biri değildir?
A)Deneysel model
B) Gör gül model
C)Tarihsel model
D) Bağıntısal model
E) Betimsel model

3. Yeni kuramlar üretmeye ve varolan kuramları sınamaya yarayan sürece ne ad veri I i r?
A)Deney
B)veri toplama
C)Bilim
D)Problemin ortaya konması
E)Temel araştırma

4.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim araştırmalarının aşamalarından biri değildir?
A)Hipotezlerin yazılması
B)Probl em i n ortaya konul m ası
C)Süre ve olanakların belirlenmesi
D)Konuya ilişkin kaynakların taranması
E)Rassalliğin sağlanması

5. Değişkenler arasında neden-son uç ilişkisinin kurulabildiği niceliksel araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deneysel model
B)Betimsel model
C) Tarihsel model
D)İstatistiksel model
E)Bağlantısal model

6.Cevaplayıcının bir konudaki davranışının derecesini ve içeriğini ortaya koymayı sağlayan ölçek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Thurstone ayırma ölçeği
B) Thurstone aralıklı ölçeği
C) Osgood ölçeği
D) Likert ölçeği
E) Q tipi ölçek

7. Her sorunun 7 ardaşık seçeneğinin bulunduğu tutum ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Li kert ölçeği
B) Thurstone aralıklı ölçeği
C) Osgood ölçeği
D) Thurstone ayırma ölçeği
E) Q tipi ölçek

8. Bireylerin bir alandaki öğrenme gizil güçlerini ölçmeyi hedefleyen ölçü aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetenek testleri
B) Tutum ölçekleri
C) İlgi envanterleri
D) Kişilik envanterleri
E) Başarı testleri

9. Bireylerin bir konudaki görüş ve düşüncelerini belirlemeye yarayan ölçü aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlgi envanterleri
B) Yetenek testleri
C) Tutum ölçekleri
D) Başarı testleri
E) Kişilik envanterleri

10. Aşağıdakilerden hangisi özelliklerinden biridir?
A) Seçeneklerin ağırlıklı puanlarının 0 - 11 arasında eşit olarak değişecek biçimde sıralanması
B) Bireylerin bir konudaki davranış puanlarını belirlemeyi sağlaması
C) Her sorunun 7 ardışık ağırlıklı seçeneğinin bulunması
D) Bireylerin ölçek üzerindeki yerlerini belirlemesi
E) Cevaplayıcının bir konudaki davranışının derecesini ortaya koymaya yaraması

11. Evren hacminin çok büyük olduğu ve birimlerin geniş bir coğrafi alana yayıldığı durumda aşağıdaki olasılıklı örnekleme yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A) Kümelere göre örnekleme
B) Monografi örneklemesi
C) Basit rassal örnekleme
D) Sistematik örnekleme
E) Tabakalı örnekleme

12. Aşağıdakilerden hangisi, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biri değildir?
A) Sistematik örnekleme
B) Kümelere göre örnekleme
C) Kota örneklemesi
D) Basit rassal örnekleme
E) Tabakalı örnekleme

13. Araştırmaya konu olan yığın olaylardan her birine ne ad verilir?
A) Değişken
B) Birim
C) Çerçeve
D) Ana kütle
E) Örneklem

14. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı hataların oluşumuna neden olmaz?
A)Yanlış anlaşılmaya yol açan sorular
B)Veri derleme ve kaydetme yöntemi
C)Örnekleme seçilen birimlerin bir kısmından bilgi der I enemem es i
D)Örneklem in kapsam hatası içermesi
E) Çerçevenin kapsam hatası içermesi

15. Veri derleme sürecinde işlenen hatalara ne ad verilir?
A) Dağılım hatası
B) Örnekleme hatası
C) İstatistiksel hatalar
D) Standart hata
E) Örnekleme dışı hatalar

16. Deneyi uygulayan araştırıcının, hangi deney biriminin hangi işleme tabi tutulduğunu ve birimlerin hangi gruplarda yer aldığını bilmemesi biçiminde uygulanan denemelere ne ad verilir?
A) Tarihsel kontrollü araştırmalar
B) Tek yönlü kör deney
C) İki yönlü kör deney
D) Tek yönlü bilememe
E) Grup izleme araştırmaları

17. Bağımsız değişkene etkide bulunan faktör değişkenlerinin tümünün eşitlenemediği ya da sabit tutulamadığı durumlarda uygulanan deneme düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktöriyel deneme düzeni
B) Rassal bloklar deneme düzeni
C) Eşleştirilmiş deney düzeni
D) Rassal bağımsız gruplar düzeni
E) Latin kare düzeni

18. Olaya maruz bireyler ile bu gruba benzer özellikte olan kontrol bireylerinin izlenmesi şeklindeki deneme düzenlerine ne ad verilir?
A) İki yönlü kör deney
B) Grup izleme araştırmaları
C) İçsel kontrollü araştırmalar
D) Olgu-kontrol araştırmaları
E) Tarihsel kontrollü araştırmalar

19. Deney birimlerini etkileyen faktörler arasında birimin bulunduğu yer, konum ve koşullar etkili ise ve birimleri bu etkenlere göre değişik zamanlarda birer kez denemeye alma olanağı varsa uygulanan deneme düzenine ne ad verilir?
A) Eksik bloklu deneme düzenleri
B) Latin kare düzeni
C) Faktöriyel deneme düzenleri
D) Rassal bağımsız gruplar düzeni
E) Rassal bloklar deneme düzeni

20. Araştırma sonuçlarını tek yöne kaydıran, deney düzenlemede yetersizlik, bilgisizlik ve becerisizlik nedenleriyle ya da bilerek yapılan hatalara ne ad verilir?
A)Tesadüfi hata
B)Rassal hata
C) Olasılıklı hata
D)Sistematik hata
E)Muhtemel hata

21. Bağımlı değişken ile bu bağımlı değişkenin değişimi üzerinde etkide bulunduğu varsayılan bağımsız değişkenlerin sebep -sonuç ilişkilerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiş yapay düzenlere ne ad verilir?
A) Bilim
B) Teknik
C) Sistem
D) Yöntem
E) Deney
22. Telefonla yapılan anketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kısa zaman içinde daha fazla kişiye ulaşarak görüşme yapılabildiği için, en hızlı bilgi toplama yöntemidir.
B)Diğer anket türlerine göre daha düşük maliyetlidir.
C)Görüşmelerde yardımcı araçların kullanılma imkânı vardır.
D)Uzun görüşmelere fazla olanak sağlamadığından elde edilecek bilgilerin miktarı ve çeşidi sınırlı kalabilmektedir.
E)Mektupla anket türüne göre, çok güncel konular hakkında bilgi edinmede daha esnektir.

23. Aşağıdakilerden hangisi, uygun anket türünü belirlemede kullanılan kriterlerden biri değildir?
A)Maliyet
B)Arzulanan veri miktarı
C)Harcanabilecek zaman
D)İşgücü
E) Örneklem denetimi

24. Gözlem yapabilme özelliği, aşağıdaki anket türlerinden hangisinin üstün yönlerinden biridir?
A) Grup anketinin
B) Postayla yapılan anketin
C) Mektupla yapılan anketin
D) Telefonla yapılan anketin
E) Kişisel görüşmeyle yapılan anketin

25. Mektupla anket uygulamalarında araştırmacının tam denetimi aşağıdaki konuların hangisinde söz konusu değildir?
A) Soruların uzunluğunda
B) Geri dönme tarihi vermede
C) İsim istememe ve gizlilikte
D) Önceden haber vermede
E) Postalama türünde

26. Aşağıdakilerden hangisi anket yöntemlerinden biri değildir?
A) Posta yoluyla anket
B) Mektupla anket
C) Kişisel görüşme yoluyla anket
D) Telefonla anket
E) Deney yoluyla anket

CEVAPLAR
1-a 2-b 3-c 4-e 5-a 6-c 7-d 8-a 9-c 10-b
11-a 12-c 13-b 14-d 15-e 16-b 17-c 18-d 19-b 20-d
21-e 22-c 23-d 24-e 25-a 26-e
sosyologia
 
Mesajlar: 136
Kayıt: Prş Kas 19, 2009 1:05 pm

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen exe » Prş Şub 04, 2010 1:09 pm

soru sayısı 26. türk siyasal hayatı gibi ara sınav sorumluluk ünitesi az olduğu için soru sayısıda az olabilir bu dersimizinde. hmmm güzeell :D

print almak için bekliyorum bekliyoruumm varsa diğerlerinide bekliyorummm :D
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen günahkar07 » Prş Şub 04, 2010 1:22 pm

print almak için bekliyorum bekliyoruumm varsa diğerlerinide bekliyorummm
çok fazla bekliyorsun exe, yoksa hala bekliyor musun:)))
Share |

'Burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok, yol gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok.
Kendiniz için öğretmensiniz ve öğrencisiniz; efendi, yol gösterici, lider sizsiniz.
Siz her şeysiniz!.. Ve Anlamak, Değişimdir.."
Kullanıcı avatarı
günahkar07
 
Mesajlar: 556
Kayıt: Cum Kas 20, 2009 9:54 pm
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: “ VAZİFEYİ İHMALE SÜRÜKLEYEN MERHAMET, MEMLEKETE İHANETTİR... "

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen sosyologia » Prş Şub 04, 2010 1:30 pm

sınava daha çok var..ama çalışmak için fazla beklemeye gerek yok..Araştırmak gerekiyor..buldukça forumun ilgili bölümlerine aktarıyorum...
sosyologia
 
Mesajlar: 136
Kayıt: Prş Kas 19, 2009 1:05 pm

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen exe » Prş Şub 04, 2010 2:04 pm

ellerinize sağlııkkk ;)
aöf ses,video,kitap gibi e-öğrenme ortamında bulunan kaynakları sitemizden indirmeniz yada indirdikten sonra kullanmanız ile ilgili sorun yaşarsanız aynı kaynaklara aöf e-öğrenme sayfasından da ulaşabilirsiniz.
lütfen kırık linkleri buraya tıklayarak bildiriniz
Share |


http://aofsosyoloji.wordpress.com
ONLINE DESTEK GRUBUMUZ İÇİN LÜTFEN KATILIN :https://www.facebook.com/groups/aofsosyoloji/
Kullanıcı avatarı
exe
 
Mesajlar: 2250
Kayıt: Sal Kas 03, 2009 11:18 am
Konum: İstanbul
okulunuz: Anadolu Üniversitesi AÖF
bölümünüz: Sosyoloji
sınıf: 4.sınıf
nesin sen: Admin

Re: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yönt.Ara Sınav 2000-2001-2002

Okunmamış mesajgönderen sosyologia » Cum Şub 05, 2010 12:22 pm

2009 ara sınav SOS Bilimlerde araştırma yön.

1. Aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilim araştırma raporlarının yöntem bölümünde yer alır?
A)Sınırlılıklar
B)Araştırma modeli
C)Bulguların yorumu
D)Öneriler
E)Problem

2. Verilerin, yazılı ve sözlü kaynaklardan oluştuğu araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarihsel model
B)Betimsel model
C)Bağlantısal model
D)İlişkisel model
E)Deneysel model

3. Değişkenler arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulabildiği niceliksel araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Deneysel model
B)Betimsel model
C)Tarihsel model
D)İstatistiksel model
E)Bağlantısal model

4. Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecine ne ad verilir?
A)Araştırma
B)Temel araştırma
C)Kuram
D)Bilim
E)Bilimsel araştırma

5. Bir olguyu açıklamaya, kestirmeye veya kontrol etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütününe ne ad verilir?
A)Analiz
B)Veri toplama
C)Kuram
D)Bilimsel araştırma
E)İstatistik

6. Bireylerin bir konudaki davranış puanlarını belirlemeyi sağlayan tutum ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Q tipi ölçek
B)Osgood ölçeği
C)Thurstone aralıklı ölçeği
D)Likert ölçeği
E)Thurstone ayırma ölçeği

7. Geçerliğin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tutumları belirlemeye yarayan ölçü aracıdır.
B)Bir ölçü aracının, ölçtüğünü öne sürdüğü değişkeni ne derecede ölçtüğüdür.
C)Ölçü aracının her bir maddesinin toplam puana yaptığı katkıdır.
D)Ölçme sonuçlarının farklı zamana ve koşullara karşı sahip olduğu tutarlılıktır.
E)Bireylerin bir alandaki öğrenme düzeylerinin ölçülmesidir.

8. Araştırma değişkenleriyle ilgili toplanan bilgileri belli ilkeler çerçevesinde sembollere dönüştürme işlemine ne ad verilir?
A)Ölçme
B)Ölçeki em e
C)Oranlama
D)Kümeleme
E)Sınıflandırma

9. Bireylerin bir alandaki öğrenme gizil güçlerini ölçmeyi hedefleyen ölçü aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A)İlgi envanterleri
B)Tutum ölçekleri
C)Kişilik envanterleri
D)Başarı testleri
E)Yetenek testleri

10. Her sorunun 7 ardasık seçeneğinin bulunduğu tutum ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Thurstone ayırma ölçeği
B)Q tipi ölçek
C)Osgood ölçeği
D)Li kert ölçeği
E)Thurstone aralıklı ölçeği

11. Belirli bir tanıma uyan aynı cinsten birimlerin meydana getirdiği, üzerinde araştırma yapılan topluluğa ne ad verilir?
A)Ana kütle
B)Değişken
C)Örneklem
D)Birim
E)Çerçeve

12. Evren hacminin çok büyük olduğu ve birimlerin geniş bir coğrafi alana yayıldığı durumda aşağıdaki olasılıklı örnekleme yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A)Basit rassal örnekleme
B)Sistematik örnekleme
C)Monografi örneklemesi
D)Tabakalı örnekleme
E)Kümelere göre örnekleme

13. Bir araştırmada, evren hacmi 100, örneklem hacmi 5 kişiden oluşmaktadır.
Bu durumda, sistem seçiminde kullanılacak olan büyütme faktörü kaçtır?
A)5
B)10
C)15
D)20
E)25

14. Standart hata kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Standart hatanın değeri, örneklem hacmi ile ters yönde ilişkilidir.
B)Standart hatanın küçültülmesi için örneklem hacminin azaltılması gerekir.
C)Standart hatanın değeri örneklem değişkenliğ ile doğru yönde ilişkilidir.
D)Standart hata giderilemez.
E)Standart hata değerinin sıfıra yaklaşması, tahminin güvenilir olduğunu gösterir.


15. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme dışı hataların oluşumuna neden olmaz?
A)Örnekleme seçilen birimlerin bir kısmından bilgi deri enemem esi
B)Çerçevenin kapsam hatası içermesi
C)Yanlış ani aşı I m aya yol açan sorular
D)Veri derleme ve kaydetme yöntemi
E)Örneklem in kapsam hatası içermesi

16. Deneyi uygulayan araştırıcının, hangi deney biriminin hangi işleme tabi tutulduğunu ve birimlerin hangi gruplarda yer aldığını bilmemesi biçiminde uygulanan denemelere ne ad verilir?
A)Grup izleme araştırmaları
B)İki yönlü kör deney
C)Tarihsel kontrollü araştırmalar
D)Tek yönlü kör deney
E)Tek yönlü biIememe

17. Bağımsız değişkene etkide bulunan faktör değişkenlerinin tümünün eşitlenemedi ği ya da sabit tutulamadığı durumlarda uygulanan deneme düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Faktöriyel deneme düzeni
B)Rassal bloklar deneme düzeni
C)Eşleştirilmiş deney düzeni
D)Rassal bağımsız gruplar düzeni
E)Lati n kare düzeni

18. Deney ortamında olağan dışı uygulamalar bekleniyorsa, deneysel hatayı en aza indirmek amacıyla, olağan dışı durumu rutin bir uygulama biçimine dönüştürmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
A)Ortak değişkenlerin ölçülmesi
B)Faktörün perdelenmesi
C)Koşulların sabit tutulması
D)Koşulların eşitlenmesi
E)Farklı koşullarda denemelerin tekrarlanması

19. Deneysel hatanın büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
A)Örneklem hacmi
B)Standart hata
C)Aritmetik ortalama
D)Standart sapma
E)Evrenin büyüklüğü

20. Ne deney birimi ne de deneyi uygulayan araştırmacının deneme grupları ve deneme türü hakkında bilgi sahibi olmaması biçiminde uygulanan denemelere ne ad verilir?
A)Tek yönlü bilmeme
B)Tarihsel kontrol lü araştır m al ar
C)İki yönlü kör deney
D)Grup izleme araştırmaları
E)Tek yönlü kör deney

21. Kontrol kullanma olanağının bulunmadığı ve faktör değişkenlerin sabitlenemediği durumlarda, bir faktörün ikiden fazla seviyesinin bağımsız değişken üzerindeki etkileri denenmek istendiğinde başvurulan deneme düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Parametre kontrollü deney düzeni
B)Rassal bağımsız gruplar düzeni
C)Eksik bloklu deneme düzenleri
D)Rassal bloklar deneme düzeni
E)Latin kare düzeni

22. Telefonla yapılan anketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Uzun görüşmelere fazla olanak sağlamadığından elde edilecek bilgilerin miktarı ve çeşidi sınırlı kalabilmektedir.
B)Kısa zaman içinde daha fazla kişiye ulaşarak görüşme yapılabildiği için, en hızlı bilgi toplama yöntemidir.
C)Mektupla anket türüne göre, çok güncel konular hakkında bilgi edinmede daha esnektir.
D)Görüşmelerde yardımcı araçların kullanılma imkânı vardır.
E)Diğer anket türlerine göre daha düşük maliyetlidir.

23. Aşağıdakilerden hangisi, mektupla yapılan anketin özelliklerinden biri değildir?
A)Soruları kimin yanıtladığını saptamanın olanaksız olması
B)Esnek bir yapıya sahip olması
C)Gözlem yapma olanağının olmaması
D)Yansız değerlendirme yapma olanağının bulunması
E)Geri dönme zamanının kontrol edilebilmesi

24. Aşağıdakilerden hangisi, anket yönteminden anlamlı ve doğru sonuçlar elde edilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
A)Örneklemin gerçekten evreni temsil etmesi
B)Görüşmecinin kendi istediği cevapları alabilme yeteneğine sahip olması
C)Seçilen birimlere ulaşılabiliyor olması
D)Cevaplayıcının iletişim yeteneğine ve arzusuna sahip olması
E)Cevaplayıcının istenilen bilgilere sahip olması

25. Gözlem yapabilme özelliği, aşağıdaki anket türlerinden hangisinin üstün yönlerinden biridir?
A)M ektupl a yapı I an anketi n
B)Grup anketinin
C)Kişisel görüşmeyle yapılan anketin
D)Postayla yapılan anketin
E)Tel efonl a yapıIan anketi n

26. Aşağıdakilerden hangisi, uygun anket türünü belirlemede kullanılan kriterlerden biri değildir?
A)Maliyet
B)Örneklem denetimi
C)İşgücü
D)Harcanabilecek zaman
E)Arzul anan ver i m i ktar ı

CEVAPLAR
1-b 2-a 3-a 4-e 5-c 6-d 7-b 8-a 9-e 10-a
11-a 12-e 13-d 14-b 15-e 16-d 17-c 18-b 19-d 20-c
21-d 22-d 23-e 24-b 25-c 26-c
sosyologia
 
Mesajlar: 136
Kayıt: Prş Kas 19, 2009 1:05 pm


Dön Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri Ara Sınav Geçmiş Sınav Soruları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir